Boehringer Ingelheim

отчита силен ръст през 2023 г.

и ускорява клиничните изпитвания в напреднал етап

Споделете своя терапевтичен опит!

Стартираме ново специално издание
PRO Medic „Терапевтичен опит и клинични случаи“

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

GP MEDIC

2/2024

 

Ендокринология
Гастроентерология
Пулмология
Редки болести
Психиатрия

Some Alt Text

Излезе от печат

Some Alt Text
Some Alt Text

GP MEDIC

КНИГИ

Редакторският екип на списание

GP MEDIC е представен от

най-добрите специалисти в различни области на медицинската наука и практика. 

Издателство MEDIC PRINT

предлага всякакви услуги,

свързани с подготовка, изготвяне 

на специализирана медицинска литература.

MEDIC PRINT

Пулсът на съвременната медицина

Акценти

Интервюта

Специализирана иформация

Нашите издания

PRO MEDIC

В областта на научната периодика, която представяме чрез изданията

PRO MEDIC работим с 5 отделни редакционни екипа от престижни автори с доказан авторитет.

За нас

„Медик принт“ e специализирано издателство за медицинска периодика и литература.

Създадено е през 2019 г. като наследник на над 15-годишна традиция в областта на специализирания здравен печат в България.