Some Alt Text
Some Alt Text
  • Your image title

  • Your image title

  • Your image title

Седми национален фарма форум
очерта бъдещето
на здравеопазването в България
до 2030 г.

INBUILD® постига първичната си крайна цел

Клиничното изпитване оценява ефекта на nintedanib при множество прогресиращи фиброзни интерстициални заболявания на белите дробове

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Предлагаме всякакви услуги, свързани с подготовка, изготвяне и производство на специализирана медицинска литература.

Как да издадете книга с помощта на МEDIC PRINT

Очаквайте

Some Alt Text
Some Alt Text

GP MEDIC

1/2020

 

УНГ

Пулмология

Педиатрия

PRO MEDIC

1/2020

 

Кардиология Ендокринология

Урология