Some Alt Text
Some Alt Text

ОЧАКВАЙТЕ

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ

PRO MEDIC
Нефрология
Урология
Гинекология

Some Alt Text

GP MEDIC
Неврология
Урология
Онкология

Some Alt Text

Предлагаме всякакви услуги, свързани с подготовка, изготвяне и производство на специализирана

медицинска литература.

Как да издадете книга с помощта на

МEDIC PRINT

Some Alt Text
Some Alt Text

HERPES SIMPLEX
ЕНЦЕФАЛИТ

Севдалин Начев

SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS

Венета Божинова,
Севдалин Начев

РОЛЯ НА ТЕЧНАТА БИОПСИЯ В КЛИНИЧНАТА ОНКОЛОГИЯ

Жасмина Михайлова

Нови книги на издателство MEDIC

Some Alt Text

Електронните варианти на нашите издания можете да получите след като попълните кратката регистрационна форма в страницата АБОНАМЕНТ на сайта. Регистрацията е безплатна!