Some Alt Text
Some Alt Text

Реклама в изданията

MEDIC:

0878 349 501

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ

Pro Medic
Нефрология
Урология
Гинекология

АНОНС

 

Втора Балканска конференция по персонализирана медицина 

(24-25 октомври 2019г.)

Линк към регистрация

Официален организатор НЮ ИВЕНТ


II НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕРМАТОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

Линк към регистрация

Официален организатор НЮ ИВЕНТ

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Pro Medic
Алергология

Дерматология

Офгалмология

В областта на научната периодика, която представяме чрез изданията PRO Medic работим с 6 отделни редакционни екипа от престижни автори с доказан авторитет и международна признатост, с които поддържаме дългогодишно ползотворно сътрудничество.

Изданията с марка PRO MEDIC, насочени към специалисти във фокусите на съответния брой, са с периодичност 6 книжки годишно и се разпространяват безплатно чрез собствена разпространителска мрежа до кабинетите на специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в различни области на страната.

Тези издания са представени и на всички по-големи форуми и конгреси в съответните медицински области в България.

PRO MEDIC ИНФО

Списания „PRO Medic” - научни издания, насочени предимно към специалисти – тираж 2000-5000 бр., 
6 книжки годишно

 • PRO Medic Кардиология, ендокринология, гастроентерология 2019 –
  излиза от печат февруари 2019 г.
 • PRO Medic Онкология 2019 –
  излиза от печат април 2019 г.
 • PRO Medic Неврология и психиатрия 2019 –
  излиза от печат юни 2019 г.
 • PRO Medic Пулмология и педиатрия 2019 –
  излиза от печат септември 2019 г.
 • PRO Medic Алергология, дерматология, офталмология 2019 – излиза от печат септември 2019 г.
 • PRO Medic Нефрология, урология, гинекология 2019 – излиза от печат октомври 2019 г.
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Pro Medic
Пулмология
Педиатрия

Указания към авторите на
статии в 
PRO MEDIC

Some Alt Text

Pro Medic
Неврология
Психиатрия

ИЗЛЕЗЛИ БРОЕВЕ НА PRO MEDIC - 2019 г.

Some Alt Text

Pro Medic
Онкология

Some Alt Text

Pro Medic
Кардиология
Ендокринология
Гастроентеорология