Some Alt Text
Some Alt Text

ОЧАКВАЙТЕ

Some Alt Text

PRO MEDIC

1/2020

Кардиология

Ендокринология

Урология

Some Alt Text
Some Alt Text

Указания към авторите на
статии в 
PRO MEDIC

Some Alt Text
Some Alt Text

Реклама в изданията

MEDIC:

0878 349 501

Some Alt Text

PRO MEDIC, 2019 г.

Pro Medic
Нефрология

Урология

Гинекология

Some Alt Text
Some Alt Text

Pro Medic
Алергология

Дерматология

Офгалмология

Some Alt Text

Pro Medic
Пулмология
Педиатрия

Some Alt Text

Pro Medic
Неврология
Психиатрия

Some Alt Text

Pro Medic
Онкология

Some Alt Text

Pro Medic
Кардиология
Ендокринология
Гастроентеорология

Изданията, с периодичност 5 книжки годишно, са насочени към специалисти във фокусите на съответния брой и се разпространяват безплатно чрез собствена разпространителска мрежа до кабинетите на специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в различни области на страната. За постигане на по-добро покритие на медицинската общност се доверяваме и на наши партньори от фармацевтичните компании, на които осигуряваме определени количества броеве, които те разпространяват чрез своите мрежи от медицински представители в страната.

 

Тези издания са представени и на всички по-големи форуми и конгреси в съответните медицински области в България.

PRO MEDIC ИНФО

В областта на научната периодика, която представяме чрез изданията PRO MEDIC работим с 5 отделни редакционни екипа от престижни автори с доказан авторитет и международна признатост, с които поддържаме дългогодишно ползотворно сътрудничество.