Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Указания към авторите на
статии в 
PRO MEDIC

PRO MEDIC   1/2021

Кардиология I Ендокринология I Урология

Some Alt Text

Част от темите в броя:

 

Не-витамин К орални антикоагуланти при предсърдно мъждене 
Л. Демиревска

 

Дислипидемия и терапия.Нови насоки
Х. Варналийска

 

Захарен диабет и COVID-19
Ц. Танкова

 

Диабетен оток на макулата – какво трябва да знаем
Й. Кирилова

 

Лечение на еректилна дисфункция с tadalafi
Г. Иванов, В. Младенов, Д. Младенов

Излезе от печат

PRO MEDIC   2/2021

Неврология I Психиатрия I Ревматология

Част от темите

в броя:

 

Неврологични и невропсхологични усложнения
в резултат на COVID-19 инфекция 
Д. Калпачка, С. Венчева, Р. Калпачки

 

Исхемичен мозъчен инсулт – профилактика и лечениe
П. Стайкова, К. Генов, Н. Самарджиева

 

Епилепсии и мозъчни пароксизмални разстройства
Х. Колчев

 

Новите подходи, които ползваме при лечението

на шизофрения,когато се чувстваме безсилни

Г. Хранов, Г. Станулов

 

Комплексно лечение на болката в ревматологията
В. Решкова

 

Допусната редакционна грешка

В последния брой на сп. „PRO Medic Неврология, Психиатрия, Ревматология” беше допусната техническа грешка, свързана с авторите на статията „Болест на Алцхаймер – профилактика, диагноза и лечение в общата медицинска практика”. Искаме да ви уведомим, че авторите на публикацията са следните: Д. Калпачка, М. Шакир, Р. Калпачки.

Молим за Вашето извинение!

От редакционния екип

 

ОЧАКВАЙТЕ

Изданията, с периодичност 5 книжки годишно, са насочени към специалисти във фокусите на съответния брой и се разпространяват безплатно чрез собствена разпространителска мрежа до кабинетите на специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в различни области на страната. За постигане на по-добро покритие на медицинската общност се доверяваме и на наши партньори от фармацевтичните компании, на които осигуряваме определени количества броеве, които те разпространяват чрез своите мрежи от медицински представители в страната.

 

Тези издания са представени и на всички по-големи форуми и конгреси в съответните медицински области в България.

PRO MEDIC ИНФО

В областта на научната периодика, която представяме чрез изданията PRO MEDIC работим с 5 отделни редакционни екипа от престижни автори с доказан авторитет и международна признатост, с които поддържаме дългогодишно ползотворно сътрудничество.