Брой 1/2023


Кардиология
Ендокринология
Урология
Алергология
Нефрология

Брой 2/2023

 

Неврология
Психиатрия
Ревматология
Офталмология

Брой 3/2023


Онкология
Хематология
Кардиология
Гинекология

Брой 4/2023


Пулмология
Ендокринология
Дерматология
Дермоонкология

За PRO MEDIC

Списание PRO MEDIC е в периодичност 5 книжки годишно и е насочено към специалисти, според фокусите на съответните броеве. Тираж 3000 – 5000 бр. Разпространява се:

  • Чрез „Български пощи“;
  • Чрез разпространителска агенция „Доби Прес“;
  • Чрез собствена разпространителска мрежа периодично до кабинетите на специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в София и по-големите градове в страната, съобразно фокусите на броевете;
  • Чрез медицинските представители на фармацевтичните компании;
  • По електронен път – всеки брой се изпраща по имейл до над 1800 абонати;
  • По време на научни форуми, съобразно с тематиката на изданията.

За авторите

Указания към авторите за изготвяне на статиите в списание PRO MEDIC

Очаквайте през 2024 година

PRO MEDIC

Брой 5/2023 

 

Терапевтичен

опит и

клинични

случаи