Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

PRO MEDIC   4/2021

Пулмология I Кардиология I Ендокринология

Част от темите в броя:

 

Лечение на артериална хипертония при захарен диабет
Л. Демиревска

 

Бета-блокерите в лечението на сърдечно-съдовите заболявания
Б. Кръстев, Н. Спасова, Н. Георгиева, Р. Илиева, А. Гудев

 

Антикоагулантна терапия при предсърдно мъждене –
основни насоки и предизвикателства
Н. Спасова, Б. Кръстев, Р. Илиева, А. Гудев

 

Роля на инхибирането на DPP-4 за контрол на COVID-19 инфекция
Ц. Тотомирова, М. Арнаудова, И. Арабаджиева

Some Alt Text

PRO MEDIC   3/2021

Онкология I Хематология

Част от темите в броя:

 

Резултати за преживяемостта при пациенти с химионаивен кастрационно-резистентен простатен карцином при лечение с ензалутамид

или абиратерон ацетат
И. Иванова

 

Комбинирана имунологична и антиангиогенна терапевтична стратегия за лечение на авансирал хепатоцелуларен карцином – предимства и ползи от лечението с atezolizumab + bevacizumab (резултати от проучване IMbrave150)
Ж. Арабаджиев

 

Неоадювантна ендокринна терапия при рак на млечната жлеза
М. Таушанова, Д. Джаджева, Р. Хаджиев

Some Alt Text

PRO MEDIC   2/2021

Неврология I Психиатрия I Ревматология

Част от темите в броя:

 

Неврологични и невропсхологични усложнения
в резултат на COVID-19 инфекция 
Д. Калпачка, С. Венчева, Р. Калпачки

 

Исхемичен мозъчен инсулт – профилактика и лечениe
П. Стайкова, К. Генов, Н. Самарджиева

 

Епилепсии и мозъчни пароксизмални разстройства
Х. Колчев

 

Новите подходи, които ползваме при лечението

на шизофрения,когато се чувстваме безсилни

Г. Хранов, Г. Станулов

Some Alt Text
Some Alt Text

Указания към авторите на
статии в 
PRO MEDIC

PRO MEDIC   1/2021

Кардиология I Ендокринология I Урология

Some Alt Text

Част от темите в броя:

 

Не-витамин К орални антикоагуланти при предсърдно мъждене 
Л. Демиревска

 

Дислипидемия и терапия.Нови насоки
Х. Варналийска

 

Захарен диабет и COVID-19
Ц. Танкова

 

Диабетен оток на макулата – какво трябва да знаем
Й. Кирилова

 

Лечение на еректилна дисфункция с tadalafi
Г. Иванов, В. Младенов, Д. Младенов

Излезе от печат

PRO MEDIC   5/2021

Алергология I Дерматология I Офталмология

Част от темите в броя:

 

Биологичната терапия в астмата –
точният прицел в трудния контрол
Д. Христова

 

Полен-асоциирана хранителна алергия
Е. Викентиева

 

Атопичен дерматит –

от диагнозата до терапията
Д. Грозева

 

Късно акне 
М. Стоянова, Ж. Казанджиева

 

Микотични инфекции
И. Темелкова, Ц. Калинова, Й. Велевска,

Б. Иванова, С. Мáрина

 

Дерматологични заболявания с орално засягане
И. Темелкова, Ц. Калинова, Й. Велевска, С. Мáрина

 

Роля на комбинацията Cotellic® и Zelboraf®

при BRAF-мутирал малигнен меланом
А. Контилев

 

Диабетен макулен едем
З. Златарова

ОЧАКВАЙТЕ

Изданията, с периодичност 5 книжки годишно, са насочени към специалисти във фокусите на съответния брой и се разпространяват безплатно чрез собствена разпространителска мрежа до кабинетите на специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в различни области на страната. За постигане на по-добро покритие на медицинската общност се доверяваме и на наши партньори от фармацевтичните компании, на които осигуряваме определени количества броеве, които те разпространяват чрез своите мрежи от медицински представители в страната.

 

Тези издания са представени и на всички по-големи форуми и конгреси в съответните медицински области в България.

PRO MEDIC ИНФО

В областта на научната периодика, която представяме чрез изданията PRO MEDIC работим с 5 отделни редакционни екипа от престижни автори с доказан авторитет и международна признатост, с които поддържаме дългогодишно ползотворно сътрудничество.