Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

PRO MEDIC   4/2020

Пулмология I Кардиология I Гастроентерология

Част от темите в броя:

 

ХОББ и дихателни нарушения на съня

К. Дончев

 

Идиопатична белодробна фиброза
П. Чипев

 

Бета-блокерите в лечението на артериалната хипертония

А. Александров

 

Съвременни насоки в антикоагулацията при предсърдно мъждене
Б. Кръстев, Н. Спасова, А. Гудев

 

Ротавирусна инфекция в детска възраст
М. Панайотова, В. Цанева, В. Димова, П. Парушева, И. Младенова 

Some Alt Text

PRO MEDIC   3/2020

Онкология I Хематология 

Част от темите в броя:

 

Пандемия от COVID-19 и онкологично болни пациенти
Н. Цонев, Ж. Арабаджиев, Е. Димитрова, И. Донев

 

Недребноклетъчен карцином на белия дроб
М. Таушанова, Ж. Райчева, М. Атанасова, Д. Джаджева, Р. Кръстева

 

Палбоциклиб – предклинични и ранни клинични

данни при болни с карцином на млечната жлеза
Ж. Михайлова

 

Ibrutinib: ВТК инхибитор с доказана ефективност

при нелекувана хронична лимфоцитна левкемия

К. Милчева, Б. Спасов 

Some Alt Text

PRO MEDIC   2/2020

Неврология I Психиатрия I Ревматология

Част от темите в броя:

 

Невродегенeрация и трайна инвалидизация –
терапевтични предизвикателства при множествена склероза
М. Сергеева

 

Профилактика и лечение на исхемичните инсулти –
утвърдени препоръки и нови предизвикателства
Д. Калпачка, Т. Сакеларова, Р. Калпачки

 

Болест на Алцхаймер – поглед върху съвременните аспекти на заболяването
Д. Илиев, М. Димитрова, К. Генов

 

Тревожността, тревожните разстройства
и тревожността, свързана със смъртта в условията на пандемия
Г. Хранов, А. Кирова, Л. Киров

Указания към авторите на
статии в 
PRO MEDIC

PRO MEDIC   1/2020

Кардиология I Ендокринология I Урология

Some Alt Text

Част от темите в броя:

 

Лечение на умерена и тежка артериална хипертония
Ц. Бонева, Р. Иванова

 

Бета-блокери в кардиологичната практика
К. Христова

 

Двойна антиагрегантна терапия с тикагрелор - кога и как
Л. Демиревска

 

Инсулиново лечение при захарен диабет тип 2
И. Иванова

 

Лечение на болезнена диабетна полиневропатия
Ц. Тотомирова, М. Арнаудова 

Some Alt Text

Излезе от печат

Some Alt Text

PRO MEDIC   5/2020

Алергология I Дерматология I Офталмология

Част от темите

в броя:

 

Ориентири при започване и лечение
на тежкопротичаща астма с биологични препарати
Т. Попов, Г. Христов

 

Алергичен ринит – нов подход към болестта
при диагностика с алергенни компоненти
Т. Мустаков

 

Хранителна алергия и хранителна
непоносимост – предизвикателства
Е. Викентиева, Я. Георгиева

 

Детски хемангиоми – необичайни клинични форми
Ж. Казанджиева,

З. Демерджиева

 

Атопичен дерматит
И. Темелкова, Ж. Димитрова,

Ц. Калинова, Б. Иванова,

С. Мáрина

ОЧАКВАЙТЕ

PRO MEDIC, 2019 г.

Pro Medic
Нефрология

Урология

Гинекология

Some Alt Text
Some Alt Text

Pro Medic
Алергология

Дерматология

Офгалмология

Some Alt Text

Pro Medic
Пулмология
Педиатрия

Some Alt Text

Pro Medic
Неврология
Психиатрия

Some Alt Text

Pro Medic
Онкология

Some Alt Text

Pro Medic
Кардиология
Ендокринология
Гастроентеорология

Изданията, с периодичност 5 книжки годишно, са насочени към специалисти във фокусите на съответния брой и се разпространяват безплатно чрез собствена разпространителска мрежа до кабинетите на специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в различни области на страната. За постигане на по-добро покритие на медицинската общност се доверяваме и на наши партньори от фармацевтичните компании, на които осигуряваме определени количества броеве, които те разпространяват чрез своите мрежи от медицински представители в страната.

 

Тези издания са представени и на всички по-големи форуми и конгреси в съответните медицински области в България.

PRO MEDIC ИНФО

В областта на научната периодика, която представяме чрез изданията PRO MEDIC работим с 5 отделни редакционни екипа от престижни автори с доказан авторитет и международна признатост, с които поддържаме дългогодишно ползотворно сътрудничество.