Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

GP Medic
УНГ
Пулмология
Педиатрия

Some Alt Text

GP Medic
Кардиология
Ендокринология
Инфекции

Some Alt Text

GP Medic
Алергология
Дерматология
Офталмология

ИЗЛЕЗЛИ БРОЕВЕ НА GP MEDIC - 2019 г.

Указания към авторите на
статии в 
GP MEDIC

Редакторският екип на списание GP MEDIC е представен от най-добрите специалисти в различни области на медицинската наука и практика, повечето от които бивши и настоящи национални консултанти, членове на наши и международни медицински сдружения и асоциации, ръководители на университетски лечебни заведения.
Изданията с марка GP MEDIC, насочени към общопрактикуващи лекари и специалисти във фокусите на съответния брой, са с периодичност

4 книжки годишно и се разпространяват безплатно чрез собствена разпространителска мрежа до кабинетите на общопрактикуващи лекари и специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в различни области на страната.
За постигане на по-добро покритие на медицинскат общност се доверяваме и на наши партньори от фармацевтичните компании, на които осигуряваме определени количества броеве, които те разпространяват чрез своите мрежи от медицински представители в страната.

GP MEDIC ИНФО

Списания „GP Medic” - специализирани медицински издания, насочени предимно към GP -

тираж 5000 бр., 4 книжки годишно:

 • Бр.1/2019 – излиза март 2019 г. –
 • фокус „УНГ, Пулмология, Педиатрия“
  Бр.2/2019 – излиза май 2019 г. –
 • фокус „Алергология, Дерматология, Офталмология“
  Бр.3/2019 – излиза септември 2019 г. –
 • фокус „Кардиология, Ендокринология, Инфекции“
  Бр.4/2019 – излиза ноември 2019 г. –
  фокус „Неврология, Урология, Онкология“
Some Alt Text
Some Alt Text

Реклама в изданията

MEDIC:

0878 349 501

ОЧАКВАЙТЕ

GP Medic
Неврология
Урология
Онкология

Some Alt Text