Some Alt Text
Some Alt Text

Част от темите в броя:

 

Остър риносинузит –

диагноза и лечение
П. Кабакчиев

 

Съвременни насоки в диагностиката и лечението
на острите инфекции на горните дихателни пътища
Р. Бенчев, Д. Вичева

 

Хондром на ларинкса -

описание на случай и обзор на литературата
Г. Шиваров

 

Идиопатична белодробна фиброза: диагноза и лечение
Д. Петкова

 

Новости в лечението

на ХОББ
Л. Кьосева

 

Тежка астма – предизвикателствата в диагнозата и лечението
Д. Петкова

 

Новости в лечението на улцерозния колит при децата
К. Колева

УНГ I Пулмология I Педиатрия

Изданията са с периодичност 5 книжки годишно и са насочени към общопрактикуващи лекари и специалисти. Разпространяват безплатно чрез собствена разпространителска мрежа до кабинетите на общопрактикуващи лекари и специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в различни области на страната.


За постигане на по-добро покритие на медицинската общност се доверяваме и на наши партньори от фармацевтичните компании, на които осигуряваме определени количества броеве, които те разпространяват чрез своите мрежи от медицински представители в страната.

GP MEDIC ИНФО

Редакторският екип на списание GP MEDIC е представен от най-добрите специалисти в различни области на медицинската наука и практика, повечето от които бивши и настоящи национални консултанти, членове на наши и международни медицински сдружения и асоциации, ръководители на университетски лечебни заведения. 

Some Alt Text

GP MEDIC

1/2020

Some Alt Text
Some Alt Text

Указания към авторите на
статии в 
GP MEDIC

Some Alt Text

GP Medic
УНГ
Пулмология
Педиатрия

Some Alt Text

GP Medic
Кардиология
Ендокринология
Инфекции

Some Alt Text

GP Medic
Алергология
Дерматология
Офталмология

GP MEDIC, 2019 г.

Излезе от печат

GP Medic
Неврология

Онкология

Урология

Some Alt Text