Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Част от темите в броя:

 

Приложение на окрелизумаб при болни с първично прогресираща множествена склероза
К. Генов, С. Гуленова, Н. Самарджиева, Й. Мурат

 

Съвременни проблеми, свързани с болестта на Алцхаймер в България

Л. Хараланов

 

Сън и епилепсия
Х. Колчев

 

Място на Лонсурф в терапевтичната стратегия
„Continuum of care”при метастатичен колоректален карцином
Ж. Михайлова

 

Принципи на лечение на НДРБД
С. Кътов, М. Колева 

Кардиология I Урология

GP MEDIC   5/2020

Some Alt Text

GP MEDIC   4/2020

Част от темите в броя:

 

Артериална хипертония при атлети – има ли разлики в подхода
Л. Демиревска

 

Дислипидемии: съвременен диагностичен и терапевтичен подход
С. Найденов

 

Антикоагулация при предсърдно мъждене
Х. Варналийска

 

Еректилна дисфункция
Ю. Ганчев, А. Доков, Р. Младенов, Д. Стоилов,
С. Цветкова, П. Павлов, Р. Спасов, М. Цветков

 

Уроинфекции
А. Доков, Ю. Ганчев, Р. Младенов, Д. Стоилов,
С. Цветкова, П. Павлов, Р. Спасов, М. Цветков 

Кардиология I Урология

Some Alt Text

GP MEDIC   3/2020

Част от темите в броя:

 

Кардио-рено-метаболитни връзки и ползите от лечението със SGLT2 инхибитори
М. Сидерова

 

Нови възможности за контрол на постпрандиалната хипергликемия със следващото поколение бързодействащи аналогови инсулини
Д. Бакалов

 

Инсулинова терапия при пациенти със захарен диабет и COVID-19
М. Петкова, К. Благоева

 

Грип – диференциална диагноза и ваксинопрофилактика
И. Тодоров, М. Господинова

 

Ротавирусни гастроентерити в детска възраст и ваксинопрофилактика
П. Аргирова, М. Стойчева

Ендокринология I Инфекции

Some Alt Text

GP MEDIC   2/2020

Част от темите в броя:

 

Алергичен ринит
Д. Недева

 

Редки форми на ангиоедем. Наследствен ангиоедем
А. Валериева, М. Стаевска

 

Атопичен дерматит
Б. Котевска Трифунова, Б. Илковска

 

Ултравиолетови лъчи, влиянието им върху кожата и фотопротекция
Д. Грозева, К. Велчева

 

Нови възможности в биологичната терапия на меланома малигнум
Е. Павлова 

Алергология I Дерматология I Офталмология

Some Alt Text

GP MEDIC   1/2020

УНГ I Пулмология I Педиатрия

Част от темите в броя:

 

Остър риносинузит – диагноза и лечение
П. Кабакчиев

 

Съвременни насоки в диагностиката и лечението
на острите инфекции на горните дихателни пътища
Р. Бенчев, Д. Вичева

 

Хондром на ларинкса - описание на случай и обзор на литературата
Г. Шиваров

 

Идиопатична белодробна фиброза: диагноза и лечение
Д. Петкова

 

Новости в лечението на ХОББ
Л. Кьосева 

Част от темите в броя:

 

Остро гнойно възпаление на средното ухо – клиника, диагностика, лечение
Д. Попова, Т. Попов

 

Остър риносинуит – терапия
Д. Попова, Т. Попов

 

Лечение на остри инфекции на горни дихателни пътища
Д. Едрева

 

Хипервентилация при пациенти с коронавирусна инфекция
В. Андреев

 

Нарушения в коагулацията при COVID-19
Д. Петкова, В. Димитрова,Т. Добрева

 

Имуномодулация при респираторни инфекции в детска възраст
Р. Маркова

 

Тежка бронхиална астма и избор на биологично лечение 

П. Пенева, Д. Митева

 

Съвременни терапевтични алгоритми
при недребноклетъчен белодробен карцином
Т. Панайотова, М. Пенкова, Н. Цонев

УНГ I Пулмология I Онкология

Изданията са с периодичност 5 книжки годишно и са насочени към общопрактикуващи лекари и специалисти. Разпространяват безплатно чрез собствена разпространителска мрежа до кабинетите на общопрактикуващи лекари и специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в различни области на страната.


За постигане на по-добро покритие на медицинската общност се доверяваме и на наши партньори от фармацевтичните компании, на които осигуряваме определени количества броеве, които те разпространяват чрез своите мрежи от медицински представители в страната.

GP MEDIC ИНФО

Редакторският екип на списание GP MEDIC е представен от най-добрите специалисти в различни области на медицинската наука и практика, повечето от които бивши и настоящи национални консултанти, членове на наши и международни медицински сдружения и асоциации, ръководители на университетски лечебни заведения. 

Some Alt Text

GP MEDIC 1/2021

Указания към авторите на
статии в 
GP MEDIC

Излезе от печат