Брой 1/2023 февруари
УНГ
Пулмология
Онкология

Брой 2/2023

април
Алергология
Дерматология
Офталмология

Брой 3/2023 септември
Ендокринология
Пулмология
Редки болести
Гастроентерология

Брой 4/2023 октомври
Кардиология
Урология
Хематология

Брой 5/2023 ноември
Неврология
Онкология
Педиатрия

За GP MEDIC

Списание GP MEDIC е в периодичност 5 книжки годишно и е насочено към общопрактикуващи лекари и специалисти, според фокусите на съответните броеве.Тираж 5000 бр. Разпространява се:

  • Чрез „Български пощи“;
  • Чрез разпространителска агенция „Доби Прес“;
  • Чрез собствена разпространителска мрежа периодично до кабинетите на GP-та и специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в София и по-големите градове в страната, съобразно фокусите на броевете;
  • Чрез медицинските представители на фармацевтичните компании;
  • По електронен път – всеки брой се изпраща по имейл до над 1800 абонати;
  • По време на научни форуми, съобразно с тематиката на изданията.

За авторите

Указания към авторите за изготвяне на статиите в списание PRO MEDIC

Очаквайте през 2023 година

GP MEDIC