Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

GP MEDIC   4/2020

Част от темите в броя:

 

Артериална хипертония при атлети – има ли разлики в подхода
Л. Демиревска

 

Дислипидемии: съвременен диагностичен и терапевтичен подход
С. Найденов

 

Антикоагулация при предсърдно мъждене
Х. Варналийска

 

Еректилна дисфункция
Ю. Ганчев, А. Доков, Р. Младенов, Д. Стоилов,
С. Цветкова, П. Павлов, Р. Спасов, М. Цветков

 

Уроинфекции
А. Доков, Ю. Ганчев, Р. Младенов, Д. Стоилов,
С. Цветкова, П. Павлов, Р. Спасов, М. Цветков 

Кардиология I Урология

Some Alt Text

GP MEDIC   3/2020

Част от темите в броя:

 

Кардио-рено-метаболитни връзки и ползите от лечението със SGLT2 инхибитори
М. Сидерова

 

Нови възможности за контрол на постпрандиалната хипергликемия със следващото поколение бързодействащи аналогови инсулини
Д. Бакалов

 

Инсулинова терапия при пациенти със захарен диабет и COVID-19
М. Петкова, К. Благоева

 

Грип – диференциална диагноза и ваксинопрофилактика
И. Тодоров, М. Господинова

 

Ротавирусни гастроентерити в детска възраст и ваксинопрофилактика
П. Аргирова, М. Стойчева

Ендокринология I Инфекции

Some Alt Text

GP MEDIC   2/2020

Част от темите в броя:

 

Алергичен ринит
Д. Недева

 

Редки форми на ангиоедем. Наследствен ангиоедем
А. Валериева, М. Стаевска

 

Атопичен дерматит
Б. Котевска Трифунова, Б. Илковска

 

Ултравиолетови лъчи, влиянието им върху кожата и фотопротекция
Д. Грозева, К. Велчева

 

Нови възможности в биологичната терапия на меланома малигнум
Е. Павлова 

Алергология I Дерматология I Офталмология

Some Alt Text

GP MEDIC   1/2020

УНГ I Пулмология I Педиатрия

Част от темите в броя:

 

Остър риносинузит – диагноза и лечение
П. Кабакчиев

 

Съвременни насоки в диагностиката и лечението
на острите инфекции на горните дихателни пътища
Р. Бенчев, Д. Вичева

 

Хондром на ларинкса - описание на случай и обзор на литературата
Г. Шиваров

 

Идиопатична белодробна фиброза: диагноза и лечение
Д. Петкова

 

Новости в лечението на ХОББ
Л. Кьосева 

Част от темите в броя:

 

Приложение на окрелизумаб при болни с първично прогресираща множествена склероза
К. Генов, С. Гуленова, Н. Самарджиева, Й. Мурат

 

Съвременни проблеми, свързани с болестта на

Алцхаймер в България

Л. Хараланов

 

Сън и епилепсия
Х. Колчев

 

Място на Лонсурф в терапевтичната стратегия
„Continuum of care”при метастатичен колоректален карцином
Ж. Михайлова

 

Принципи на лечение на НДРБД
С. Кътов, М. Колева

 

Имунотерапия при тройнонегативен карцином на гърдата
М. Таушанова, Д. Джаджева, М. Атанасова

 

Лечение с апалутамид при пациенти с диагностициран рак на простатната жлеза
С. Драганова, А. Контилев

 

Приложение на olаparib-поддържаща терапия при пациентки с авансирал високостепенен
овариален карцином и BRCA мутации – ще се промени ли терапевтичният стандарт
С. Драганова, Т. Златанова

Неврология I Онкология I Хематология

Изданията са с периодичност 5 книжки годишно и са насочени към общопрактикуващи лекари и специалисти. Разпространяват безплатно чрез собствена разпространителска мрежа до кабинетите на общопрактикуващи лекари и специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в различни области на страната.


За постигане на по-добро покритие на медицинската общност се доверяваме и на наши партньори от фармацевтичните компании, на които осигуряваме определени количества броеве, които те разпространяват чрез своите мрежи от медицински представители в страната.

GP MEDIC ИНФО

Редакторският екип на списание GP MEDIC е представен от най-добрите специалисти в различни области на медицинската наука и практика, повечето от които бивши и настоящи национални консултанти, членове на наши и международни медицински сдружения и асоциации, ръководители на университетски лечебни заведения. 

Some Alt Text

GP MEDIC 5/2020

Указания към авторите на
статии в 
GP MEDIC

Some Alt Text

GP Medic
УНГ
Пулмология
Педиатрия

Some Alt Text

GP Medic
Кардиология
Ендокринология
Инфекции

Some Alt Text

GP Medic
Алергология
Дерматология
Офталмология

GP MEDIC, 2019 г.

Излезе от печат

GP Medic
Неврология

Онкология

Урология

Some Alt Text