Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

GP MEDIC 3/2022 –

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ I ПУЛМОЛОГИЯ I РЕДКИ БОЛЕСТИ I ГАСТРОЕНТЕРЕОЛОГИЯ
Част от темите в броя:


Туберкулозна инфекция – обществена значимост, рискови групи, съвременна диагноза,

избор на диагностичен тест
В. Миланов

 

Пневмонията – клинико-епидемиологични характеристики в съвременните условия 
С. Иванковска

 

Teрапевтично поведение при авансирал ALK-позитивен

недребноклетъчен карцином на белия дроб
Д. Джорова

 

Приложение на перорален семаглутид при диабет
Д. Попова 

Some Alt Text

GP MEDIC 2/2022 – Алергология I  Дерматология  I  Офталмология

Част от темите в броя:

 

Все по-близо до идеалния антихистамин: биластин
Т. Ал. Попов

 

GINA 2021 с нови препоръки за контрол на бронхиална астма

С. Джикова, В. Цветкова-Вичева

 

Акне. Предизвикателство в лечението на тежки форми

Д. Грозева

 

Атопичен дерматит
И. Темелкова, Й. Велевска, Ц. Калинова, С. Марина

 

Херпес симплекс
Н. Димчова, Й. Велевска, Ц. Калинова, С. Марина 

Some Alt Text

GP MEDIC 1/2022 – УНГ  I  Пулмология  I  Онкология

Част от темите в броя:

 

Новости при лечението на острите и хронични риносинуити
Д. Вичева

 

Инфекции на горните дихателни пътища
Д. Попова, Т. Попов

 

COVID-19 при пациенти с бронхиална астма в амбулаторната практика 
Е. Борисова, С. Иванковска, П. Павлов, П. Глоговска

 

SARS-CoV-2 и ХОББ
Д. Вълев, А. Бояджиева, Н. Янев, Ф. Карафеиз

 

Хиперсензитивен пневмонит
Л. Кьосева, Е. Димитрова 

Част от темите в броя:

 

Мястото на бета-блокерите в съвременната терапия на сърдечно-съдовите заболявания
И.-А. Шишманов

 

Комбинацията от калциеви антагонисти и АСЕ инхибитори в лечението на артериалната хипертония
А. С. Александров

 

Къде е мястото на ниската доза аспирин в първичната и вторичната профилактика на сърдечно-съдовите заболявания
С. Цонев, И. Андреев, К. Карамфилов

 

Антихипертензивна терапия при артериална хипертония и метаболитни нарушения
Е. Димитрова

 

Приложение на SGLT-2 инхибитори при сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване
Л. Демиревска

 

Доброкачествената простатна хиперплазия
и консервативното и лечение
В. Младенов

КАРДИОЛОГИЯ I УРОЛОГИЯ

Изданията са с периодичност 5 книжки годишно и са насочени към общопрактикуващи лекари и специалисти. Разпространяват безплатно чрез собствена разпространителска мрежа до кабинетите на общопрактикуващи лекари и специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в различни области на страната.


За постигане на по-добро покритие на медицинската общност се доверяваме и на наши партньори от фармацевтичните компании, на които осигуряваме определени количества броеве, които те разпространяват чрез своите мрежи от медицински представители в страната.

GP MEDIC ИНФО

Редакторският екип на списание GP MEDIC е представен от най-добрите специалисти в различни области на медицинската наука и практика, повечето от които бивши и настоящи национални консултанти, членове на наши и международни медицински сдружения и асоциации, ръководители на университетски лечебни заведения. 

Some Alt Text

GP MEDIC 4/2022

Указания към авторите на
статии в 
GP MEDIC

Излезе от печат