Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

GP MEDIC   2/2021

Алергология I Дерматология I Офталмология

Част от темите в броя:

 

Биологична терапия на тежка бронхиална астма
С. Новакова

 

Терапия на сезонен алергичен ринит
П. Новакова, М. Стаевска

 

Екзема на ръце при медицински специалисти по време на Covid-19 пандемия
А. Ангелова, М. Хитова, Ж. Казанджиева

 

Съвременен поглед върху лечението на атопичен дерматит
Д. Котиркова, И. Богданов

 

Терапевтични подходи при розацея
И. Темелкова, Ц. Калинова, Б. Иванова,

Ж. Димитрова, С. Мàрина 

GP MEDIC   1/2021

УНГ I Пулмология I Педиатрия

Част от темите в броя:

 

Остро гнойно възпаление на средното ухо – клиника, диагностика, лечение
Д. Попова, Т. Попов

 

Остър риносинуит – терапия
Д. Попова, Т. Попов

 

Лечение на остри инфекции на горни дихателни пътища
Д. Едрева

 

Хипервентилация при пациенти с коронавирусна инфекция
В. Андреев

 

Нарушения в коагулацията при COVID-19
Д. Петкова, В. Димитрова,Т. Добрева 

Част от темите в броя:

 

Новости в лечението на астматиците –

нови възможности за контрол на болестта и подобряване на качеството на живот
С. Иванковска

 

Терапевтично поведение при пневмония в детска възраст
С. Велизарова, А. Спасова, Н. Габровска

 

Лечение на артериалната хипертония при захарен диабет
М. Орбецова

 

Сърдечно-съдови и бъбречни ползи при приложение на SGLT-2 инхибитори
Ц. Тотомирова, М. Арнаудова

 

Диабетна полиневропатия и мястото на дулоксетин в комплексното лечение
Д. Бакалов

 

Инсулиново лечение
М. Виткина

 

Засягане на автономните нервни влакна при пациенти с болестта на Фабри
О. Асенов, Т. Чамова, Е. Паскалев, И. Търнев

 

Имунопрофилактика на вирусни инфекции:
мястото на имуностимулаторите от растителен произход
Г. Василев

АЛЕРГОЛОГИЯ I ДЕРМАТОЛОГИЯ I ОФТАЛМОЛОГИЯ

Изданията са с периодичност 5 книжки годишно и са насочени към общопрактикуващи лекари и специалисти. Разпространяват безплатно чрез собствена разпространителска мрежа до кабинетите на общопрактикуващи лекари и специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в различни области на страната.


За постигане на по-добро покритие на медицинската общност се доверяваме и на наши партньори от фармацевтичните компании, на които осигуряваме определени количества броеве, които те разпространяват чрез своите мрежи от медицински представители в страната.

GP MEDIC ИНФО

Редакторският екип на списание GP MEDIC е представен от най-добрите специалисти в различни области на медицинската наука и практика, повечето от които бивши и настоящи национални консултанти, членове на наши и международни медицински сдружения и асоциации, ръководители на университетски лечебни заведения. 

Some Alt Text

GP MEDIC 3/2021

Указания към авторите на
статии в 
GP MEDIC

Излезе от печат