Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Издателство MEDIC PRINT предлага всякакви услуги, свързани с подготовка, изготвяне и производство на специализирана медицинска литература – учебници, книги, монографии и пр., както и изработка на презентационни и рекламни материали.
  

За нас би било удоволствие да ви сътрудничим при издадаването на вашия научен труд, литературно произведение или рекламен материал, но е добре да знаете следното: издаването на една книга най-общо включва предпечатна подготовка и печат. Ето защо ще разделим разходите по издаване на книгата на две групи: разходи преди печат и разходи за отпечатване.

Как да издадете книга с помощта на МEDIC PRINT

Информация може да получите 

на e-mail: medic.print@abv.bg

или на телефон:

0878 349 501 –

Ивета Ковачевска

Реклама в изданията МEDIC

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Севдалин Начев

HERPES SIMPLEX ЕНЦЕФАЛИТ

 

В тази книга е представен трудния път извървян от науката за установяване на етиологията и патогенезата на Herpes simplex енцефалит, както и възможностите за диагноза на това тежко мозъчно заболяване от съвременната медицина. Най-важната част от текста е посветен на българския опит в диагнозата на това заболяване от най-старата и водеща невроморфологична лаборатория в страната, основана от бащата на българската неврология проф. А. Янишевски (1873-1936) и доразвита от проф. С. Божинов (1914-2002). Описаните клинични и патоморфологични случай са реалния принос на българската наука в изучаването на Herpes simplex енцефалит.

Проф. П. Шотеков

Венета Божинова

Севдалин Начев

SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS

 

Настоящата монография обобщава клиничните и патологоанатомични резултати на една голяма група от пациенти събирани в продължение на десетилетия в най-старата у нас Лаборатория по невропатология от проф. С. Божинов и проф. С. Начев. Независимо, че предложеното от нашите учени наименование не е прието, техният принос в изучаването на този вид енцефалит е безспорен и затова те през 1969 г. стават Лауреати на Димитровска награда за принос в изучаването на хиперкинетичния прогресиращ енцефалит (субакутния склерозиращ паненцефалит).

Проф. П. Шотеков

НОВИ КНИГИ НА ИЗДАТЕЛСТВО МЕДИК

Some Alt Text

Жасмина Михайлова 

РОЛЯ НА ТЕЧНАТА БИОПСИЯ В КЛИНИЧНАТА ОНКОЛОГИЯ

 

Преди няколко века Хипократ беше казал, че излекуването е въпрос на време и въпрос на възможност. В клиничната онкология и по-специално в тази нейна част, която е свързана с противотуморното лекарствено лечение, приложението на течната биопсия е една нова възможност за оптимизиране на терапията.

Въпреки многото трудности, дълбоко съм убедена, че ще дойде време, когато мониториращото изследване на циркулираща туморна ДНК при онкологични пациенти със солидни тумори ще стане важна част от клиничната практика и ще ни помага да лекуваме по-добре и по-дълго нашите болни.

Жасмина Михайлова