Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Предлагаме всякакви услуги, свързани с подготовка, изготвяне и производство на специализирана медицинска литература.

Как да издадете книга с помощта на МEDIC PRINT

Информация

може да получите 

на e-mail: на телефон:

0878 349 501 –

Ивета Ковачевска

Реклама в изданията 

МEDIC

Some Alt Text

Изданията с марка GP MEDIC, насочени към общопрактикуващи лекари и специалисти във фокусите на съответния брой, са с периодичност 5 книжки годишно и се разпространяват безплатно чрез собствена разпространителска мрежа до кабинетите на общопрактикуващи лекари и специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в различни области на страната.

За постигане на по-добро покритие на медицинскат общност се доверяваме и на наши партньори от фармацевтичните компании, на които осигуряваме определени количества броеве, които те разпространяват чрез своите мрежи от медицински представители в страната.

Изданията с марка PRO MEDIC, насочени към специалисти във фокусите на съответния брой, са с периодичност 5 книжки годишно и се разпространяват безплатно чрез собствена разпространителска мрежа до кабинетите на специалисти в ДКЦ и УМБАЛ в различни области на страната.

Тези издания са представени и на всички по-големи форуми и конгреси в съответните медицински области в България.

Some Alt Text

„Медик принт“ издава медицински списания и специализирана медицинска литература. 

Нашите редакторски екипи, автори и сътрудници, са представени от най-авторитетните медицински специалисти в страната и са резултат от изградени през годините и доказани във времето партньорски взаимоотношения.

Работим и поддържаме много добро сътрудничество с всички големи и най-авторитетни компании, представени на българския фармацевтичен пазар.

През дългогодишния си опит, издателството се наложи и работи успешно със здравните институции и медицински организации у нас като взима участие и е представено на голям брой медицински и професионални форуми и изложения в България, и в чужбина.

Издателство „Медик Принт”